Meet Our Staff

Parish Priest

Fr Pio M. Idowu

Parish Secretary

Stephen Vernon

  • White Facebook Icon
  • YouTube
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon